Bugzilla Bugzilla.ca Versió en Català del Bugzilla

Anglès Català
Descarregar Documentació El Projecte Bugzilla Source Forge

Notícies de Bugzilla.ca

  • 15 de Novembre del 2003
    El projecte ha començat! He creat aquestes pàgines web. Aquest projecte està basat en el de Bugzilla-de, per tant vull saludar-los humilment des d'aquí. Tant bon punt tingui una versió preliminar de la traducció la posaré aquí. Comentaris, suggeriments, ajuda, qualsevol cosa es benvinguda.

   Què és el Bugzilla?

Bugzilla és un exemple de un tipus de programes anomenats "Sistemes de Seguiment de Defectes" ( "Defect Tracking Systems" en anglès), o en el món informàtic, "Sistemes de Seguiment de Bugs" ( "Bug-Tracking Systems" en anglès). Els Sistemes de Seguiment de Defectes permeten a persones individuals o a grups de desembolupadors (analistes i programadors) mantenir un seguiment efectiu de tots els possibles defectes que puguin aparèixer en el programari que estan desembolupant.

Mira Bugzilla.org: about per a més detalls.

What is Bugzilla.ca?

Aquest projecte proveeix la traducció dels missatges de text del Bugzilla (fitxers de plantilla). Això permet afegir una interfície en Català al Bugzilla.


Copyright © 2003, 2004 The Bugzilla.ca Team
Last modified 15 November 2003.
 

SourceForge Logo